Изберете задълбоченото решение на Orderadmin за баркод манипулации.

Без повече скъпи и сложни устройства.

За разлика от други фирми, вашият екип ще може да проследява продуктите където и да са на вашите рафтове или контейнери само чрез смартфони и баркод скенери, които прилягат на бюджета ви.

Гъвкавостта на Orderadmin е отвъд представите! Използвайте всеки метод за пикиране, от който се нуждаете в даден момент. Лесно настройте всяка пикинг конфигурация, която ще работи най-добре за вашия бизнес. Интуитивния и лесен за употреба интерфейс ще ви позволи персоналът ви да се фокусира върху работата си без да мисли и взима решения.

Пикиране по поръчка

Събирате продукти от склада за отделна поръчка наведнъж. Orderadmin ще насочва вашия пикър по най ефективния маршрут в склада. Пикърът няма да губи време да изчислява, мисли или взима решения откъде да мине в склада, кои продукти и колко да събере.

Пикиране на вълна

Ако изпращате голям брой пратки всеки ден, по-добре е да събирате продуктите за група поръчки на веднъж, а след това да сортирате продуктите по поръчки чрез просто баркод сканиране, също така. Orderadmin има изградена система за събиране на вълни и събиране по зони. Групирайте поръчките по всякакви параметри, например по дата на изпращане, куриерска компания и т.н.

Пикиране по партиди

Orderadmin насочва пикърите из складовото пространство по най-ефективния маршрут и завършва множество поръчки едновременно. Увеличете производителността и помогнете на персонала да се фокусира върху голямата картина.

Без пикиране

Orderadmin позволява да спестите време като пакетирате прескачайки опашките за пикиране. Просто отпечатвате товарителницата за всяка поръчка без да използвате функционалността на софтуера за управление на склада (WMS). Чрез Orderadmin ще можете да обработвате товарителници по начин, който най-много приляга на бизнеса ви.

Поемете пълен контрол върху изпълнението на поръчките - фулфилмънт!

Управлявайте пикирането от едно място. Създайте опашките за пикиране, възлагайте на пикъри отделни опашки или отделни поръчки. Настройте си собствени правила за пикиране и ги променяйте в движение.

Важното за Дигиталното пикиране и опаковане е в оптимизирането на процеса на фулфилмънт. От гледна точка на задълбочено решение за баркод манипулации Orderadmin ви помага да придобиете сериозно предимство, което е съдбоносно за задоволяване на очакванията на клиентите за бърза доставка и бързо обслужване на върнатите поръчки. Организирайте склада си с баркодове. Означете с баркодове контейнери, касетки и рафтове. Лесно приемайте нова стока в склада чрез сканиране на баркодове или залепване на нови баркодове. Чрез сканиране на всеки продукт, на момента ще знаете дали нещо не е наред.

Вземете повече ползи от Дигиталното пикиране и пакетиране чрез Orderadmin

Намалете дела на върнатите пратки. Увеличете скоростта на изпращане, Направете клиентите си щасливи!
  • Най-късия път в склада
  • Визуална проверка чрез снимката на продукта
  • Без кръстосано редуване при пикиране
  • Трансфер на стоки
  • Актуализиране в реално време на данните за местоположението на стоките и наличностите им
  • Край на грешен цвят, грешен размер, грешно количество, грешни стоки
  • Намаляват се грешките при събиране
  • Елиминирайте електронните таблици. Преминете на работа без хартия.
  • Бройте наличностите бързо и акуратно.